ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری اعلام کرد که از ۵۰ طرح پژوهشی تقاضامحور در زمینه زیست فناوری، ۳۳ طرح برای حمایت مورد تایید قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، حمایت از طرح های پژوهشی کاربردی در حوزه‌های مختلف یکی از اولویت‌هایی است که توسط ستادهای تخصصی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دنبال می شود.
این کار، هدفمندی پژوهش ها و قرارگرفتن آنها در مسیر رفع نیازها و چالش‌های فناورانه کشور را در پی دارد. بر همین اساس ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از طرح‌هایی پژوهشی که نیازی از کشور را رفع کند حمایت می کند.
با همین هدف هم ۵۰ طرح پژوهشی تقاضا محور با محوریت تقسیم کار ملی و دیگر اولویت‌های ستاد مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت ۳۳ طرح نهایی و برای دریافت حمایت‌های مادی و معنوی به گروه‌های فعال و صندوق زیست فناوری معرفی شد.
همچنین گروه پژوهش، زیر ساخت و توسعه فناوری ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف تشویق پژوهشگران این حوزه اعم از اساتید، محققان و دانشجویان اقدام به تدوین برنامه و تشویق و حمایت از مقالات برتر در حوزه زیست‌فناوری کرده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source