محققان پژوهشکده بیوتکنولوژی شمال کشور موفق به تولید یک رقم هیبرید تجاری مقاوم به بیماری جاروک لیموترش از تلاقی کامکوات و لیموترش شدند که با عنوان هیبرید «پرنیان» در موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور به ثبت رسیده است.
به گزارش ایسنا، این دستاورد در قالب بخشی از طرح دستیابی به دانش فنی و تولید ارقام متحمل و مقاوم به بیماری جاروک لیموترش حاصل شده که در سی و پنجمین دوره جشنواره بین المللی خوارزمی (اسفند ۱۴۰۰) در بخش پژوهش های کاربردی موفق به کسب رتبه سوم شده است.
دکتر اسد اسدی آبکنار، دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در خصوص دستاورد اخیر خود در زمینه تولید هیبرید پرنیان گفت: تولید این هیبرید حاصل تحقیقات ۱۲ ساله است که از زمان مدیریت دکتر خیام نکوئی در پژوهشگاه در قالب برنامه جامع مدیریت بیماری جاروک لیموترش آغاز شد. در آن زمان چند پروژه به نژادی مرکبات در قالب آن برنامه ارائه دادیم که هدف آن تولید هیبریدهای شبه لیمو مقاوم به بیماری جاروک لیموترش بود که با موفقیت حاصل شد.  
به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، وی خاطرنشان کرد: اجرای فاز دوم این برنامه چند سال پیش به موسسه تحقیقات علوم باغبانی (پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری) محول شد که براساس تجارب فاز اول در قالب دو زیرپروژه مصوب در این مرحله هم مشارکت داشتیم که به معرفی و ثبت رقم هیبرید تجاری پرنیان منجر شد. 

اسدی آبکنار تصریح کرد: این هیبرید که حاصل تلاقی لیموترش با کامکوات (به عنوان والد مادر) است، دارای میوه ای گرد و پرآب با پوست نازک است که دارای ویتامین سی فراوان و ترشی در حد لیموترش است. این هیبرید که نسبت به بیماری جاروک لیموترش مقاوم است، از ماندگاری زیادی روی درخت برخوردار است.  
وی در خصوص اهمیت مقاومت این هیبرید نسبت به بیماری جاروک لیموترش، گفت: گسـترش بیماری جاروک لیموترش در باغ های لیموی مناطق جنوبی کشور، کاهش شـدیدی را در محصول درختان آلوده باعث شده و ضمن ایجاد خشکیدگی های وسیع سرشاخه ای موجب از بین رفتن تعداد زیادی از درختان مرکبات شــده اســت. عامل بیماری جاروک لیموترش باکتری محدود بــه آوند آبکش با نام علمی (Pat (aurantifolia Phytoplasma Candidatus است که توسط زنجرک phycitis Hishimonus منتقل می شود.
انتهای پیام

source