دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تصویب نهایی اختیارات واگذار شده به ستاد کل نیروهای مسلح تصویب خبر داد و گفت: اساسنامه باشگاه دانش‌پژوهان جوان نیز تصویب شد.
به گزارش ایسنا،  دکتر سعیدرضا عاملی در جلسه هشتصد و پنجاه و هشت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این جلسه بیستمین جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۰ بود و اساسنامه باشگاه دانش‌پژوهان جوان و اختیارات واگذار شده در حوزه علم و آموزش به ستاد کل نیروهای مسلح تصویب شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در این جلسه همچنین اصلاح آیین‌نامه شورای هنر نیز مورد تصویب اعضای شورای عالی قرار گرفت.
دکتر عاملی درباره سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در این جلسه کلیات سند تحول که براساس تدابیر رهبر معظم انقلاب اصلاح‌شده است، مورد بررسی قرار گرفت ولی تکمیل آن به جلسات آتی موکول شد.
استاد دانشگاه تهران درباره جلسه ستاد هماهنگی و اجرای نقشه مهندسی فرهنگی نیز گفت: جلسه دهم این ستاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد که براساس مصوبه این جلسه مقرر شد بودجه اجرای برش استانی سند مهندسی فرهنگی هم در بودجه سالیانه و هم در برنامه‌های پنج‌ساله کشور تدبیر شود و کمیته‌ای با عضویت وزیر کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون فرهنگی‌اجتماعی سازمان برنامه و بودجه و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بودجه‌های حمایتی این اسناد تشکیل شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی را حائز اهمیت دانست و گفت: این سند در واقع یک جامعیتی دارد که همه کارهای فرهنگی استان را به‌صورت یکپارچه مدیریت می‌کند. همچنین در این جلسه تشکیل “کارگروه ادبیات خلاق” برای اولین بار مطرح و تصویب شد.
دکتر عاملی سند تحول شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را محصول کار کارشناسی گسترده دانست و افزود: در گذشته چنین سابقه‌ای را نداریم که اعضای شورای‌عالی ۲۲ جلسه به بررسی کارشناسی تحول شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اختصاص داده باشند که به پشتوانه بدنه کارشناسی که در دستگاه‌ها و در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده بود، تدبیر گردید. این سند در هشت فصل تنظیم‌شد که در فصل ابتدایی آن به اهداف پرداخته شده است و اهداف درواقع برآیند مسائل جامعه است. تقویت فرهنگ عمومی، حمایت از فرهنگ نخبگانی، استقرار ارزش‌های اسلامی در جامعه و توجه به تعلیم‌وتربیت هم از طریق نهادهایی مانند آموزش‌وپرورش، آموزش عالی کشور، وزارت بهداشت و حتی مهدکودک‌ها از جمله موضوعاتی است که در اهداف مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی،  دکتر عاملی چابک‌سازی دبیرخانه این شورا را محور دیگر این سند دانست و گفت: دبیرخانه باید بتواند سازوکارهایی داشته باشد که در موضوعات اصلی به‌صورت تخصصی ورود پیدا کند. در گذشته ۱۱ شورای تخصصی داشتیم که این شوراهای تخصصی به مسائل مختلف می‌پرداختند ولی براساس حکم رهبر حکیم انقلاب اسلامی، شوراهای تخصصی باید به هسته‌های فکری تبدیل شوند و درک عمیقی از وضعیت موجود و وضعیت آینده و مسیری که از وضع موجود به سمت آینده مطلوب باید پیش بریم را تدبیر کنند. بر این اساس  چهار ستاد مهندسی فرهنگی و اجتماعی، هماهنگی و راهبری در حوزه تعلیم‌وتربیت، علم و فناوری و فرهنگ و زنان و خانواده پیش‌بینی‌شده که بدون افزایش نیروی انسانی و استفاده از ظرفیت موجود کشور و امکانات زیادی که در دستگاه های دولتی و نهادهای حکومتی، نخبگان اجتماعی و مردم وجود دارد، اجرا خواهد شد.
استاد دانشگاه تهران گفت: بخشی از سند درباره ترکیب اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است و این‌که اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که در این دوره به‌صورت غیردائمی خدمتشان هستیم در شوراهای تخصصی کماکان حضور خواهند داشت.
دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی افزود: بنیان اصلی فرهنگ است و در این دوره طبیعتاً براساس اولویت‌های ضروری جامعه، اولویت تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، درحوزه فرهنگ شکل می گیرد ولی به این معنا نیست که حوزه علم و فناوری رها شود. توجه اساسی به آموزش‌وپرورش و اجرایی‌سازی و ‌روزآمد سازی نقشه جامع علمی کشور مورد تأکید بوده و از ماموریت های اصلی شورای انقلاب فرهنگی است.
دکتر عاملی در پایان تاکید کرد: عرصه فرهنگ شامل علم و دانش، دین و دینداری، فرهنگ عمومی و فرهنگ مرتبط با خواص می شود و امروز فرهنگ انقلابی و متعهد بودن به ارزش های انقلاب اسلامی بنیان جهش و تحول فرهنگی را شامل می شود.
انتهای پیام

source