رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از اساتید و دانشجویان این دانشگاه خواست که در رفع نقایص به وجود آمده در دوران آموزش مجازی تلاش کنند.
به گزارش ایسنا، دکتر محمدمهدی طهرانچی در دومین روز حضوری شدن فعالیت‌های آموزشی دانشگاه‌ها، ظهر امروز با حضور در دانشکده‌های «علوم و فناوری‌های همگرا» و «مدیریت و اقتصاد» دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، از روند حضوری شدن کلاس‌های آموزشی بازدید و از نزدیک با دانشجویان و اساتید گفت‌وگو کرد.
وی از همکاری و مساعدت اعضای دانشگاه آزاد اسلامی در برگزاری غیرحضوری کلاس‌ها در همه‌گیری کرونا قدردانی کرد و گفت: غیرحضوری شدن فعالیت‌های آموزشی دانشگاه بی‌تردید نقایصی به همراه داشته که انتظار می‌رود دانشجویان و اساتید در رفع نقایص به وجود آمده بکوشند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: پس از دو سال وقفه ی حضور دانشجویان در محیط دانشگاه، از مدیران گروه و اساتید انتظار می‌رود که در بین دانشجویان حضور یافته و در تعامل نزدیک با دانشجویان، به تربیت و آموزش آنها بپردازند.
دکتر طهرانچی در گفت‌وگو با مدیران گروه‌های آموزشی مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات، از آنها خواست مدلی مشابه مدل رشته‌های علوم پزشکی طراحی کنند که دانشجویان مدیریت و اقتصاد نیز مانند دانشجویان پرستاری و علوم پزشکی که آموزش‌های عملی خود را در بیمارستان‌های آموزشی، پژوهشی و درمانی دانشگاه می‌گذرانند، دانشجویان دیگر رشته‌ها نیز بتوانند از ظرفیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی برای آموزش‌های مهارتی و کاربردی بهره‌مند شوند. 
وی همچنین از مدیران گروه‌های مدیریت و اقتصاد خواست به منظور ورود شبکه دانشگاه آزاد اسلامی به حوزه بازرگانی و فعالیت واحدهای این دانشگاه در مناطق آزاد، مدلی طراحی و تدوین کنند.
دکتر طهرانچی در ادامه پیشنهاد داد دانشجویان رشته مدیریت گردشگری و هتلداری دانشگاه آزاد اسلامی، با حضور در مجموعه هتل‌ها و مهانسراهای دانشگاه آزاد اسلامی دوره‌های عملی و کاربردی بگذرانند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی،دکتر جواد علمائی معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر جمشید صباغ‌زاده قائم مقام رئیس دانشگاه در واحد علوم و تحقیقات، برخی معاونان و مدیران این واحد دانشگاهی نیز در این بازدید حضور داشتند.
انتهای پیام

source