محققان برای افزایش قدرت تورهای پشه کش و بیشتر کردن توان شکار پشه‌های مالاریا از یک نوع ماده شیمیایی تازه استفاده کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، در بسیاری از نقاط جهان، تورهای آغشته به حشره کش‌ها نه تنها برای جلوگیری از نیش زدن پشه‌های ناقل بیماری مالاریا، بلکه برای کشتن آنها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. اکنون یک مطالعه جدید نشان می‌دهد اگر از نوع متفاوتی از مواد شیمیایی استفاده شود، چنین تورهایی می‌توانند بسیار مؤثرتر باشند.
در حال حاضر، دسته‌ای از حشره‌کش‌ها به نام پیرتروئیدها برای استفاده در مناطقی مانند جنوب صحرای آفریقا روی توری‌های ضدپشه استفاده می‌شوند. وقتی حشرات با پارچه این تورهای سمی تماس پیدا می‌کنند، بلافاصله می‌میرند. با این حال، برخی پشه‌ها در برابر پیرتروئیدها مقاومت می‌کنند و همین مساله اثر کشندگی مواد شیمیایی مذکور را کاهش می‌دهد.
دانشمندان مؤسسه ملی تحقیقات پزشکی تانزانیا در جستجوی جایگزینی با عملکرد بهتر، به دنبال آفت‌کشی به نام کلرفناپیر بوده‌اند. این ماده شیمیایی به جای کشتن مستقیم پشه‌ها، باعث گرفتگی عضلات بال آنها می‌شود و آنها را از پرواز باز می‌دارد. از آنجایی که پشه‌ها بعد از تماس با این ماده نمی‌توانند برای یافتن طعمه پرواز کنند، دیگر نمی‌توانند تغذیه کنند، بنابراین در نهایت از گرسنگی می‌میرند.
مطالعه‌ای که بر روی ۴۵۰۰ کودک در تانزانیا انجام شد نشان داد استفاده از این روش احتمال ابتلاء به مالاریا را به شدت کاهش می‌دهد و ماده شیمیایی مذکور مؤثرتر از سایر مواد رقیب است.
انتظار می‌رود در آینده سازمان بهداشت جهانی استراتژی ملی کنترل مالاریای خود را به روز کند و از این ابزار مؤثر جدید استفاده کند. البته این امر مستلزم سرمایه گذاری و حمایت دولت‌هاست.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source