وزیر در حاشیه بازید از پروژه قطار شهری جهاددانشگاهی گفت: خودکفایی در حوزه حمل و نقل می‌تواند بر دیگر حوزه‌ها تاثیر بگذارد.
احمد وحیدی در گفتگو با ایسنا در حاشیه بازدید از پروژه قطار ملی جهاددانشگاهی گفت: خود کفایی در حوزه مترو از دو منظر می‌تواند مهم باشد؛ نخست اینکه بر سیستم حمل و نقل تاثیر می‌گذارد و دیگر اینکه خودکفایی در این حوزه می‌تواند بر بخش‌های دیگر نیز تاثیرگذار باشد.در مجموع و به طور قطع، به سرانجام رسیدن این پروژه بسیار خوب است.
وی با بیان اینکه تولید یک رام مترو با هفت واگن می‌تواند یک امر مهم در حوزه خودکفایی باشد، توضیح داد: در حال حاضر، آزمایش‌های نهایی این پروژه  در حال انجام است تا قطار وارد مرحله پایانی یعنی مسافرگیری شود. به گفته مسئولان جهاد دانشگاهی، این قطار در خرداد ماه برای خدمات رسانی به شهروندان تهرانی آماده می‌شود. 
وزیر کشور ادامه داد: معتقدم با آماده شدن این قطار برای مسافرگیری، نه تنها گامی مهم دیگر در عرصه خودکفایی برداشته می‌شود؛ بلکه این امر می‌تواند سرآغاز رفع نیازهای حمل و نقل عمومی در حوزه مترو در داخل کشور  باشد. 
وحیدی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی همواره در تمامی عرصه‌ها حضور دارد، اظهار کرد: طراحی و ساخت پروژه قطار ملی تنها بخشی از فعالیت‌های این نهاد است که می‌تواند آثار و نتایج بلندمدتی داشته باشد. اینطور نباید تصور کرد که جهاددانشگاهی تنها در حوزه مترو فعالیت می‌کند.
وزیر کشور درباره جزئیات قراردادهای این پروژه توضیح داد: این پروژه در شرکت واگن‌سازی تهران در حال انجام است؛ شهرداری تهران که بخش اعظم سهام این شرکت را در اختیار دارد، می‌تواند مصرف‌کننده این قطار ملی باشد. در این راستا قراردادی برای تحویل 105 واگن منعقد شده و منابع این قرارداد در حال تامین است. در مجموع به نظر نمی‌رسد که مشکلی برای تامین منابع مالی وجود داشته باشد. 

انتهای پیام
 

source