نظریه گالیله در مورد بی‌اثر بودن جرم ماده در شرایط بی‌وزنی پس از چهار قرن اثبات شد. آزمایش برج پیزا گالیله، ثابت می‌کند اجسام در شرایط خلاء با سرعت یکسانی سقوط می‌کند.

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source