سازمان فضایی ایران امکان معرفی طرح‌های ملی حوزه فضاپایه را جهت اخذ تسهیلات فراهم کرد.
‌به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فضایی ایران اعلام کرد: امکان معرفی طرح‌های ملی حوزه فضاپایه توسط کسب و کارهای فعال در حوزه مذکور جهت اخذ تسهیلات فراهم شده است.
با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته با سازمان فناوری اطلاعات ایران، امکان معرفی طرح‌های ملی حوزه فضاپایه توسط کسب و کارهای فعال در حوزه مذکور جهت اخذ تسهیلات فراهم است.
از این روی متقاضیان جهت آگاهی از ضوابط و شرایط مربوطه می‌توانند اطلاعات تکمیلی را از معاونت سیاست‌گذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران دریافت کنند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source