رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران گفت: شورای شهر باید بر اساس قانون و الزامات قانونی شخص رییس دانشگاه تهران را به صحن شورا دعوت کند و از وی پاسخ بخواهند که به چه جهت درختان را قطع کرده اند و به چه حقی با نیروهای خدوم شهرداری تهران برخورد داشته و آنان را ضرب و شتم کرده اند.
به گزارش ایسنا، احمد صادقی در پنجاه و ششمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره موضوع قطع درختان از سوی مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران در منطقه ۳ و نیز ضرب و شتم نیروهای شهرداری تهران در راستای اجرای قانون، گفت: دیروز متاسفانه شاهد برخورد نیروهای مجموعه دانشگاه تهران با نیروهای خدوم شهرداری تهران بودیم که برای اجرای قانون و جلوگیری از قطع درختان در آن محل حاضر شده بودند.

وی افزود: به نظر این موضوع نیاز به اقدامی فراتر از تذکر در صحن شورا دارد و می بایست شخص ریاست دانشگاه تهران به صحن شورا دعوت شوند و پاسخگوی این موارد باشند.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: ریاست دانشگاه تهران باید پاسخگو باشند که به چه دلیل نیاز است درختان را قطع کنند و به چه حقی نیروهای خدوم شهرداری را ضرب و شتم کرده اند.

صادقی تاکید کرد: ما اگر از هر شخص یا نهادی توقع چنین برخورد نابجایی داشته باشیم که البته هیچ شخص و مقامی حق برخورد نابجا را ندارد، از نهاد دانشگاه تهران و ریاست دانشگاه به عنوان یک نهاد فرهیخته ، فرهنگی و فرهنگ ساز این توقع را نداریم.

وی افزود: لذا از هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران تقاضا دارم بر اساس قانون و الزاماتی که داریم شخص ریاست دانشگاه تهران را به صحن شورا برای پاسخگوی به این موارد دعوت کنند.
انتهای پیام

source