جلال جعفری، کارآفرین برتر در حوزه لیزر گفت: در ابتدای شروع کارم در سال ۹۳ با ۱ میلیون تومان همراه ۳ نفر ، تعمیرات لیزر را شروع کردم تا بعد در سال ۹۵ خودمان شروع به کار کردیم.

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source