ستاد علوم شناختی اعلام کرد بیش از پانزده مرکز علمی، دانشگاهی و درمانی به تجهیزات و سیستم های شناختی مجهز می شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی، دکتر محمد حسین مقامی کارشناس حوزه پژوهش ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی گفت: حمایت از ایجاد زیرساخت‌ های مورد نیاز کشور در حوزه علوم و فناوری‌های شناختی، ایجاد یک شبکه موفق برای ‌اشتراک‌ گذاری امکانات و خدمات آزمایشگاهی، جذب نخبگان و محققان کارآمد به فعالیت در حوزه علوم و فناوری‌های شناختی از اهداف مهم ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی است.
به گفته وی با حمایت‌های ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، مراکز علمی، دانشگاهی و درمانی به دستگاه‌ها و تجهیزات پیشرفته از جمله سیستم های ثبت فعالیت‌های الکتریکی مغز، سیستم رهگیر چشمی، دستگاه طیف ‌نگاری کارکردی نزدیک فروسرخ و سیستم تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مجهز خواهند شد.
مقامی یادآور شد: در سال گذشته با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی بیش از سی آزمایشگاه در مراکز علمی و آموزشی تخصصی به تجهیزات و سیستم های پیشرفته ساخت ایران تجهیز شدند و قرار است ۱۵ مرکز دیگر از این تجهیزات بهره ببرند.
کارشناس حوزه پژوهش ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی تصریح کرد: این ستاد تلاش میکند با اجرای سیاست تشویق و ترغیب محققان و حمایت از شرکت های دانش بنیان گامی اساسی در زمینه دستیابی به خودکفایی و بومی سازی تجهیزات درحوزه علوم شناختی بردارد.

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source