وزیر علوم با تاکید بر ضرورت احیای دوره های پودمانی دانشگاه علمی کاربردی تاکید کرد: پذیرش دانشجوی خارجی باید در اولویت اصلی کاری دانشگاه قرار گیرد. 
به گزارش ایسنا، دکتر محمد علی زلفی گل، در دیدار با هیات رییسه دانشگاه علمی کاربردی، ضمن اعلام حمایت کامل از برنامه‌های این دانشگاه به ویژه در زمینه تربیت تکنسین، جذب دانشجوی خارجی، ایجاد صندوق پژوهش و فناوری گفت: ضرورت دارد دوره های پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی مجددا احیاء و اجرا شود همچنین پذیرش دانشجوی خارجی باید در اولویت اصلی کاری دانشگاه قرار گیرد. 
دکتر حسین بلندی سرپرست دانشگاه علمی کاربردی نیز در این دیدار با اشاره به تاریخچه تأسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی و آغاز پذیرش دانشجو توسط این دانشگاه از سال ۱۳۷۵، افزود: ویژگی مهم دانشگاه جامع علمی کاربردی این است که دوره‌های آموزشی را براساس نیازهای بازار کار ، نیازسنجی، طراحی و اجرا می کند و آموزش‌های مهارتی این دانشگاه نیز در سطح آموزش عالی است.
وی تصریح کرد: تمامی برنامه های درسی در دانشگاه جامع علمی کاربردی مبتنی با نیاز بازار کار ، طراحی و تدوین می شود. دکتر بلندی افزود: بازنگری و بروز رسانی برنامه های درسی با بیش از ۵ سال عمر از مهمترین اهداف پیش روی دانشگاه جامع علمی کاربردی می باشد. 
سرپرست دانشگاه علمی کاربردی در ادامه اظهار کرد: برنامه آمایش سرزمین براساس نیازهای و مهارتی برای هر استان در حال انجام است، همچنین نیازآفرینی دانشگاه برای ۴ سال آینده در حال و هریک از مراکز آموزش علمی کاربردی در سراسر کشور برای مهرماه سال جاری یک برنامه ۴ ساله خواهند داشت .
دکتر بلندی افزود: رصد بازار کار به منظور احصاء مشاغل، شایستگی ها و فناوریهای مورد نیاز ، استقرار نظام جامع تضمین کیفیت مورد انتظار بازار ، جذب دانشجوی خارجی، بسترسازی برای انتقال فناوری های نوین به داخل کشور توسط مراکز علمی کاربردی، تحقق اشتغال پایدار دانش آموختگان از طریق توسعه نظام صلاحیت حرفه ای، انطباق دوره های علمی کاربردی با شایستگی های شغلی مورد انتظار و تمرکز بر نظارت و ارزیابی خروجی محور مورد انتظار  بازار کار، از دیگر اولویت های فعالیت دانشگاه جامع علمی کاربردی می باشد. 
سرپرست دانشگاه علمی کاربردی با اشاره به نقش این دانشگاه در تربیت تکنسین و نیروی ماهر برای جامعه و بازار کار گفت: از جمله برنامه‌های دانشگاه‌ این است که قطب تربیت تکنسین در منطقه شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، وی با اشاره به جهت گیری این دانشگاه برای تعمیق فناوری و پژوهش های نو در ارائه آموزش ‌های مهارتی گفت: بزودی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی تأسیس می شود.
سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به ظرفیت بالای این دانشگاه برای تربیت نیروهای ماهر و مورد نیاز برای بخش های مختلف کشور، باحضور ۲۲۰ هزار نفر دانشجو و ۳۵ هزار نفر مدرس، گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی باید نقش جدی‌تری در تدوین برنامه های اشتغال کشور از جمله در برنامه هفتم توسعه داشته باشد.
انتهای پیام

source