وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حکمی علی اصغر انصاری را به عنوان «مجری تحول دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، با حکم عیسی زارع پور، علی اصغر انصاری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات با حفظ سمت به عنوان «مجری سند تحول دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» منصوب شد.
در بخشی از این حکم آمده است: افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی، افزایش اشتغال در بخش فناوری اطلاعات، تحقق کامل اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات، تحقق حداکثری خدمات دولت هوشمند و تحول دیجیتالی، افزایش تعداد ماهواره‌های ارتباطی و سنجشی عملیاتی متعلق به جمهوری اسلامی ایران و ارتقا خدمات فضاپایه از مهمترین اهداف مندرج در سند تحول دولت به شمار می‌رود که انتظار می‌رود با همکاری همه بخش‌های وزارت ارتباطات و با اقدامات تحول آفرین شاهد تحقق حداکثری آنها باشیم.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source