در هفته گذشته گتوند استان خوزستان با زلزله‌ای به بزرگای ۴.۱ لرزید.
به گزارش ایسنا، در هفته گذشته گتوند استان خوزستان زلزله‌ای به بزرگای ۴.۱ را تجربه کرد و فین استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ و سالند استان خوزستان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۸ لرزیدند.
جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:
شنبه ۱۳ فروردین
در شوقان استان خراسان شمالی زلزله ۲.۷، در قصرشیرین استان کرمانشاه زلزله ۲.۹ و در خوسف استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۸ به ثبت رسید.
یکشنبه ۱۴ فروردین
فارغان استان هرمزگان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۱۳ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۶ کیلومتری فارغان، ۳۴ کیلومتری فین و ۴۹ کیلومتری سرگز این استان بوده است.
ازگله استان کرمانشاه زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۷ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۱۳ کیلومتری ازگله و ۳۴ کیلومتری تازه آباد این استان گزارش شد.
در خضری دشت بیاض استان خراسان جنوبی زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۹ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در ۴ کیلومتری خضری دشت بیاض و ۲۰ کیلومتری نیمبلوک استان خراسان جنوبی و ۱۷ کیلومتری کاخک استان خراسان رضوی گزارش شد.
در لیسار استان گیلان زلزله ۲.۶ و در کنارتخته استان فارس زلزله ۲.۹ رخ داد.
دوشنبه ۱۵ فروردین
در بیضای استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۲.۹ و در زرآباد استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۶ و ۲.۵ گزارش شد.
در نهبندان خراسان جنوبی زلزله‌ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داده است و کانون آن در ۱۵ کیلومتری بیضا، ۲۹ کیلومتری رامجرد و ۳۰ کیلومتری کامفیروز  این استان گزارش شد.
سه‌شنبه ۱۶ فروردین
در سطر استان کرمانشاه زلزله ۲.۶، در ساوه استان مرکزی زلزله ۲.۵، در جیرفت استان کرمان زلزله ۲.۶ و در بهاباد استان یزد زلزله ۲.۹ رخ داد.
چهارشنبه ۱۷ فروردین
شنبه استان بوشهر با زلزله ۲.۵، بیضای استان فارس با زلزله ۲.۷ و رازقان استان مرکزی با زلزله ۲.۵ لرزیدند.
پنجشنبه ۱۸ فروردین
در هجدک استان کرمان زلزله ۲.۹ رخ داد.
گتوند استان خوزستان با زلزله‌ای به بزرگای ۴.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید وکه کانون آن در ۱۲ کیلومتری گتوند، ۱۸ کیلومتری سالند و ۲۶ کیلومتری چغامیش این استان بوده است.
در سالند استان خوزستان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد که کانون آن در ۱۵ کیلومتری سالند، ۱۷ کیلومتری گتوند و ۲۸ کیلومتری چغامیش این استان گزارش شد.
فین استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۴ کیلومتری را تجربه کرد که کانون آن در ۲۴ کیلومتری فین، ۴۴ کیلومتری قلعه قاضی و ۴۵ کیلومتری فارغان این استان بوده است.
جمعه ۱۹ فروردین
در بهاباد استان یزد زلزله ۲.۵، در میداود استان خوزستان زلزله ۲.۵، در صالح‌آباد استان ایلام زلزله ۳.۷ در عمق 9 کیلومتری زمین، در کشیت استان کرمان زلزله ۳.۲ در عمق ۵ کیلومتری زمین و در قطور استان آذربایجان غربی زلزله ۳.۸ در عمق ۶ کیلومتری زمین به ثبت رسید.
انتهای پیام

source