سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دفاتر پیشخوان خدمات دولت ۲۰ روز زمان داد تا اطلاعات خود را پیش از آغاز ارزیابی و رتبه‌بندی، به روز رسانی کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رگولاتوری، شهرام حی شاد مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری گفت: دفاتر پیشخوان خدمات دولت، ۲۰ روز فرصت دارند تا با مراجعه به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سامانه ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر، اطلاعات خود را بررسی و تکمیل کنند.
وی با اشاره به اینکه سامانه ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان خدمات و ICT روستایی در چند سال گذشته به صورت برخط راه‌اندازی شده است، گفت: با توجه به اینکه تمامی تعاملات رگولاتوری با دفاتر پیشخوان از زمان ثبت خود اظهاری برای تعیین رتبه دفتر تا تاییدیه نهایی و اختصاص خدمات دستگاه‌ها بر اساس رتبه دفاتر، به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان باید با مراجعه به این سامانه مطابق با دستورالعمل اجرایی تکمیل اطلاعات پایه دفاتر پیشخوان، اطلاعات خود را بررسی کرده و در صورت وجود مغایرت، آن را رفع کنند.
این مقام مسئول در رگولاتوری با تاکید بر اینکه ارزیابی و رتبه‌بندی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ بر اساس اطلاعات این سامانه انجام می‌شود، افزود: دارندگان پروانه دفاتر می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آدرس www.cra.ir در منوی خدمات الکترونیک، زیر منوی نظارت بر خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات، یا آدرس الکترونیکی https://geps.cra.ir به سامانه ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان خدمات و ICT روستایی دسترسی داشته باشند.
دستورالعمل اجرایی تکمیل اطلاعات پایه دفاتر پیشخوان نیز در همین آدرس قرار داده شده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source