سازمان فناوری اطلاعات ایران، از ارائه‌کنندگان خدمات پرظرفیت مراکز داده دارای گواهینامه رتبه‌بندی، برای همکاری در پروژه ابر دولت الکترونیک (ایجاد زیرساخت یکپارچه)، دعوت به عمل آورد.
به گزارش خبرنگار مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران به استناد اقدام کلان مندرج در ردیف ۲۳ سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات با عنوان «ایجاد ابر دولت با امکان تعامل با سکوهای دیجیتال برای استفاده از داده‌ها و خدمات دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی با رعایت ملاحظات امنیت ملی، عمومی و فردی»، فراخوان شناسایی ارائه دهندگان خدمات پرظرفیت مرکز داده را به منظور احصاء ظرفیت‌های موجود برای ایجاد زیرساخت یکپارچه دولت الکترونیک منتشر کرد.
در این فراخوان از ارائه‌کنندگان خدمات مراکز داده دارای گواهینامه رتبه‌بندی مراکز داده (موضوع مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۴۷ مورخ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و حسب ضوابط مندرج در آدرس https://ito.gov.ir/idc)، دعوت به عمل آمده است.
هر یک از ارائه‌کنندگان خدمات مراکز داده که دارای ظرفیت میزبانی موجود یا برنامه‌ای و در دست احداث ۵۰۰ رک متمرکز و بیشتر و دارای گواهینامه رتبه بندی مراکز داده با رتبه حداقل دو هستند، می‌توانند در این فراخوان ثبت نام کنند.
متقاضیانی که دارای گواهینامه مذکور نیستند، در صورت ارائه نامه تاییدیه از یکی از نهادهای ارائه دهنده خدمات ممیزی مراکز داده مورد تأیید سازمان فناوری اطلاعات ایران (فهرست مندرج در سایت به آدرس فوق‌) مبنی بر شروع اقدامات مرتبط با ممیزی، می‌توانند درخواست خود را برای شرکت در این فراخوان ارائه کنند. این دسته از متقاضیان باید متعهد شوند تا ظرف سه ماه، گواهینامه رتبه‌بندی ارائه خواهند کرد.
همچنین متقاضیان دارای مراکز داده در دست احداث، باید نسبت به اخذ مجوز موقت مبتنی بر ضوابط مندرج در آدرس اعلام شده، اقدام کنند.
متقاضیان می‌توانند درخواست مکتوب و مستندات خود را به دبیرخانه سازمان فناوری اطلاعات ایران ارسال کنند.
این فراخوان به منظور شناسایی و احصاء ظرفیت‌های موجود مراکز داده در کشور برای ایجاد زیرساخت یکپارچه دولت الکترونیک منتشر شده است.

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source