در این فیلم مراحل ساخت تیله از شیشه‌ی مذاب را مشاهده می‌نمایید.

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source