ستاد علوم شناختی اعلام کرد ۲۵ شرکت دانش‌بنیان و خلاق به تأمین تجهیزات شناختی مراکز علمی و درمانی کمک کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، ضرورت توسعه فعالیت‌های کمی و کیفی تحقیقات علمی و فناوری در حوزه علوم شناختی و برخورداری متخصصان و محققان به تجهیزات، خدمات آزمایشگاهی و سامانه‌های پیشرفته ایران‌ساخت سبب شده تا با پشتیبانی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری، بیش از ۱۵ قطب علمی، دانشگاهی و درمانی به تجهیزات و سیستم‌های شناختی تجهیز ‌شوند.
مراکز علمی و درمانی حوزه شناختی، با دریافت تجهیزات و امکانات جدید ایران‌ساخت، به برخورداری و پویایی بیشتری می‌رسند.
انتخاب این مراکز برای حمایت تجهیزاتی، بر مبنای وجود رشته علوم شناختی، محقق‌محوری کار با تجهیزات و هم‌سرمایه‌گذاری مراکز علمی صورت می‌گیرد.
ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری، از طریق همکاری با بیش از ۲۵ شرکت فعال در این حوزه، مراکز علمی، دانشگاهی و درمانی به دستگاه‌ها و تجهیزات پیشرفته ازجمله سیستم‌های نوار مغزی، سیستم رهگیر چشمی، دستگاه طیف‌نگاری کارکردی نزدیک فروسرخ و سیستم تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مجهز خواهند شد.
این شرایط درحالی رقم می‌خورد که در سال گذشته و با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، بیش از ۳۰ آزمایشگاه در مراکز علمی و آموزشی تخصصی، به تجهیزات و سیستم‌های پیشرفته ساخت ایران مجهز شدند.
ستاد شناختی مصمم است با اجرای رویکرد تشویق و ترغیب پژوهشگران و متخصصان و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، قدم‌های بلندی در مسیر دستیابی به خودکفایی و بومی‌سازی تجهیزات در حوزه علوم شناختی بردارد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source