مشاور معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، از راه‌اندازی سامانه پایش، نوآوری، فناوری و اشتغال دانش‌بنیان خبر داد و گفت: این سامانه با هدف شبکه‌سازی و به هم‌رسانی نقش آفرینان مختلف اکوسیستم نوآوری در هر استان با محوریت پارک‌های علم و فناوری اجرا خواهد شد. 
به گزارش ایسنا، دکتر مصطفی صفدری رنجبر امروز در نشست رؤسای پارک‌های علم و فناوری با اشاره به جزئیات نظام ملی نوآوری و مشارکت نهادهای مختلف در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، افزود: دانشگاه‌ها، بانک‌ها و نهادهای سیاستگذار در تعامل و ارتباط با یکدیگر، نظام نوآوری را شکل می‌دهند تا در نهایت خلق ثروت و رفاه اجتماعی ایجاد شده و توسعه یابد.
صفدری رنجبر، بازیگران نظام ملی نوآوری کشور را شامل دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دانست و یادآور شد: در این بین پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها را به بنگاه‌ها وصل می‌کنند. 
وی کارکردهای پارک‌ها در نظام ملی نوآوری را گسترده دانست و گفت: ارتقای فناوری، تحقیق و توسعه، تولید و عرضه محصول، انتقال و اشاعه فناوری از جمله کارکردهای پارک‌ها است و از نظر عملکردی به عنوان ورودی یا زیرساخت نظام ملی نوآوری عمل می‌کنند. 
مشاور معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم خاطرنشان کرد: پارک ها در دنیا فقط برای تجاری سازی دستاوردها نیستند و نسل چهارم و پنجم پارک های علم و فناوری که پارک‌های کنونی هستند، می توانند شبکه نوآوری را به صورت منطقه ای یا استانی ایجاد کنند. 
وی به طرح “تانا” اشاره کرد و گفت: این طرح با نام کامل توسعه اکوسیستم نوآوری استان‌ها با هدف شبکه سازی و به هم رسانی نقش آفرینان مختلف اکوسیستم نوآوری در هر استان با محوریت پارک‌های علم و فناوری اجرا خواهد شد.
صفدری رنجبر افزود: هر پارک علم و فناوری باید یکبار رویداد “تانا” را برگزار کند. این رویداد، رویدادی یک روزه نیست و پیش رویداد و پس رویداد نیز برای آن در نظر گرفته شده است. جلسات هم فکری و هم اندیشی پس از رویداد و پیگیری تفاهم نامه ها و قراردادها از دیگر فعالیت های مهم بعد از رویداد “تانا” خواهد بود.
به گفته این مقام مسؤول، در واقع طرح “تانا” رویدادی برای توسعه زیست بوم نوآوری در استان هاست. 
صفدری رنجبر با اشاره به سامانه “نپفاد”، گفت: پایش، نوآوری، فناوری و اشتغال دانش‌بنیان توسط این سامانه انجام می‌شود. پایش مستمر، متوازن و برخط عملکرد نقش آفرینان مختلف برای پیشبرد نظام ملی نوآوری بسیار مهم است. 
در این نشست همچنین دکتر خیرالدین، معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم ضمن نتیجه گیری و تاکید بر ارتباط مستمر پارک های علم و فناوری شهرهای مختلف با استانداری‌ها و ضرورت هم افزایی بین نهادهای مختلف از جلسه‌ای با مسؤولان دانشگاه پیام نور برای رایزنی در مورد استفاده از فضاهای آموزشی این دانشگاه در راستای تبدیل آنها به مراکز رشد با مشارکت پارک‌ها خبر داد و گفت: قرار شده با همکاری پارک‌های دانشگاهی یا استانی در این فضاها پارک تاسیس شود تا هم شرکت‌ها و هم واحدهای فناور در این محل مستقر شوند. 
وی ادامه داد: دانشگاه پیام نور یک میلیون و ۳۴۰ هزار متر مربع فضای سرپوشیده دارد که اکثرا خالی و قابل استفاده است.
انتهای پیام

source