ایسنا/قزوین پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی قزوین با انجام یک مطالعه تأثیر عصاره الکلی هسته خرما را بر ضدویروس تب‌خال در مدل حیوانی بررسی کردند، نتایج این پژوهش نشان داد خرما دارای خواص ضدویروس تب‌خال است و از آن می‌توان جهت بهبود بیماری حاصل از این ویروس استفاده کرد.
سمانه اله‌یاری، کارشناس آزمایشگاه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با اعلام این خبر بیان کرد: ویروس «هرپس سیمپلکس تیپ یک» عامل ایجاد ضایعات پوستی و زگیل تناسلی است و داروهای متعددی که اغلب شیمیایی هستند برای مقابله با آن استفاده می‌شود، مقاومت بدن در برابر درمان‌های شیمیایی و عوارض متعدد آن، سبب شده تا راه‌های جایگزینی برای درمان انتخاب شود یک نمونه از این راه‌ها استفاده از ترکیبات طبیعی با خواص ضدویروسی است که دارای اثرات جانبی کمتری نسبت به ترکیبات شیمیایی هستند،
وی افزود: ویروس هرپس از خانواده هرپس ویریده و زیرخانواده آلفا هرپس ویرینیه است، این ویروس سبب ایجاد زخم‌هایی در دهان می‌شود و داروهای درمانی مورداستفاده شامل آسیکوویر سبب مهار DNA پلی مراز ویروس شده و از تکثیر ویروس در سلول‌های آلوده جلوگیری می‌کند
کارشناس آزمایشگاه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهار کرد: پژوهشگران زیادی در تلاش هستند تا داروهای جدیدی برای درمان عفونت حاصل از این ویروس به دست بیاورند که عوارض جانبی کمتری داشته باشد.
بنابراعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، وی تأکید کرد: خرما یک گیاه تک‌لپه‌ای گرمسیری جزء تیره نخل‌ها است، خرما یک میوه کاملاً غنی محسوب می‌شود و اثرات ضدمیکروبی آن در مقالات گوناگون بررسی شده اما اثر ضدویروسی آن روی ویروس هرپس هنوز به اثبات نرسیده است، باتوجه‌به مهم بودن این موضوع در دانشگاه علوم پزشکی قزوین مطالعه‌ای به‌منظور بررسی اثر ضدویروسی عصاره میوه خرما و هسته خرما بر روی ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک در مدل حیوانی انجام شد.
اله‌یاری خاطرنشان کرد: نتایج تیم تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین نشان می‌دهد خرما دارای خواص ضدویروس تب‌خال بوده و عصاره الکلی هسته آن دارای بیشترین اثر ضدویروسی علیه تب‌خال است که از آن می‌توان جهت بهبود بیماری حاصل از این ویروس استفاده کرد.
وی یادآور شد: پماد تهیه شده از عصاره الکلی هسته خرما در درمان سریع‌تر بیماری تأثیرگذار است و نسبت به داروهای دیگر ارزان‌تر و دارای عوارض ناچیزی است، بدن در درمان با این عصاره طبیعی دچار مقاومت دارویی نمی‌شود.
انتهای پیام

source