تعدادی از دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در اوکراین مقابل مجلس تجمع کردند.
به گزارش ایسنا، تعدادی از دانشجویان رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی مشغول به تحصیل در اوکراین مقابل مجلس تجمع کردند.
تجمع کنندگان خواستار شدند که به دلیل شرایط جنگی در اوکراین امکان انتقالی و ادامه تحصیل آن ها به ایران فراهم شود.
انتهای پیام

source