در پی گزارش تعدادی از اساتید دانشکده مدیریت دانشگاه تهران مبنی بر قطع درختان این دانشکده بخاطر انجام کارهای توسعه‌ای و عمرانی، رییس این دانشکده با ضمن تکذیب این مطلب گفت: حتی یک مورد قطع درخت در زمین های دانشکده مدیریت نداشتیم.
دکتر طاهر روشن‌دل در گفت و گو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: در حال حاضر یک سری ساخت و سازهای توسعه ای در زمین های دانشکده مدیریت دانشگاه تهران انجام می دهیم، ولی هیچ قطع درختی در این فضا صورت نگرفته است و ما حتی یک درخت را قطع نکردیم.
وی در ادامه تصریح کرد: در حال انتقال پست برق در زمین‌های دانشکده مدیریت دانشگاه تهران هستیم و با وجودی که فضای سبز این دانشکده بسیار وسیع است اما هیچ آسیبی به این فضا وارد نشده است.
رییس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران تاکید کرد: اختلافات، شیطنت و درگیری های صنفی همواره در همه جا وجود داشته است و نمی‌دانم بر اساس چه مستنداتی این ادعاها مطرح می شود.
روشن دل خاطر نشان کرد: ساخت و سازهای توسعه‌ای در دانشکده مدیریت، پروژه جدیدی است که توسط خیرین ساخته می‌شود و قرار است ساختمان‌های دانشکده های جدید نظیر حکمرانی در این مکان ساخته شود ولی هنوز اسامی دقیق این دانشکده‌ها نهایی نشده است.
انتهای پیام

source