معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی سازمان فناوری اطلاعات ایران با حکم معاون وزیر ارتباطات منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمد خوانساری در حکمی سید اسماعیل میرزاد را به سمت معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی این سازمان منصوب کرد.
در حکم رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران برای معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی، علاوه بر وظایف مشخص این جایگاه، ماموریت‌هایی نیز در نظر گرفته شده که از جمله مهمترین آنها می‌توان به، چابک‌سازی، بهبود و اصلاح فرآیندهای سازمانی حوزه معاونت، هوشمندسازی و شفاف سازی فرایندهای مالی و نیز اجرای دقیق قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و شفاف سازی اطلاعات مالی و اداری و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها اشاره کرد.
معاون وزیر ارتباطات در حکم خود خطاب به سید اسماعیل میرزاد، خواستار انجام اقدام‌ها و هماهنگی‌های لازم به منظور تأمین زیرساخت‌های قانونی مرتبط و سرمایه انسانی موردنیاز و تدوین ساز و کارهای همکاری در قالب‌های مختلف اعم از مشارکت عمومی – خصوصی به منظور بهره‌برداری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و مراکز شتاب دهی توسعه زیست بوم فناوری اطلاعات به ویژه شبکه ملی اطلاعات نیز شده است.
اسماعیل میرزاد سوابقی چون مدیرکلی دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی پژوهشگاه ارتباطات، مدیرکلی دفتر حوزه ریاست و روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و مدیر ارتباطات بین الملل آن سازمان و معاون اداره کل امور بین الملل و مطالعات راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در کارنامه مدیریتی خود دارد.
پیش از این حسین ملک معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی سازمان فناوری اطلاعات ایران بود که به تازگی به سمت معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی شرکت پست بانک ایران منصوب شده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source