ثبت نام فراخوان جذب اعضای هیأت علمی سال ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی فردا پنجشنبه ۲۵ فروردین ماه پایان می‌یابد.
به گزارش ایسنا، دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد مرکز جذب و امور هیأت علمی این دانشگاه با توجه به نیاز، به تخصص نیروهای جوان متعهد و متخصص علمی براساس طرح آمایش آموزشی و در راستای نیل به اهداف سند تحول و تعالی دانشگاه اقدام به درج فراخوان جذب هیات علمی می‌کند.
متقاضیان می توانند تا پایان وقت فردا پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ با مراجعه به سامانه جامع دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس sajed.iau.ir ، پس از مطالعه دقیق قوانین و مقررات و تکمیل مدارک مدنظر نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.
گفتنی است مهلت ثبت نام در فراخوان جذب اعضای هیأت علمی سال ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۵ فروردین ماه آغاز شده بود.
انتهای پیام

source