رییس فرهنگستان علوم گفت: هر چیزی که در حال رشد باشد امکان تقلب در آن وجود دارد به همین دلیل اکنون امکان ایجاد شرکت‌های دانش بنیان نما فراهم است.
به گزارش خبرنگار مهر حداد عادل در نشست فعالان اقتصادی دانش بنیان گفت: مسئله علمی کردن و اتصال آن به اقتصاد به تدریج بعد از رشد دانشگاه ها به‌وجود آمد.
وی افزود: اکنون می‌بینیم ۶۵۰ شرکت دانش بنیان در کنار دانشگاه صنعتی شریف فعالیت می کنند و ما باید این موضوع را سرلوحه قرار دهیم.
وی خاطرنشان کرد: ارتباط صنعت و دانشگاه یک معضلی است که همواره در حال ترمیم آن هستیم زیرا اگر این دو با یکدیگر ارتباط نداشته باشند متضرر می شوند.
حدادعادل افزود: هر چیزی که در حال رشد باشد امکان تقلب در آن زمینه را بیشتر می کند و اکنون امکان ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شده و این موضوع می‌تواند زمینه رشد شرکتهای دانش بنیان نما را فراهم کند که باید به این موضوع توجه جدی داشته باشیم.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source