رییس سازمان امور دانشجویان بر اهتمام جدی دولت سیزدهم به جایگاه دانشگاه‌ها و دانشجویان تاکید کرد و گفت: توجه دولت ها به این نهاد بزرگ علمی کشور، عامل رشد و توسعه و خودکفایی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، دکتر هاشم داداشپور در حاشیه نشست و افطاری با اتحادیه های دانشجویی در گفتگویی از حضور رئیس جمهور در خوابگاه دانشجویان دانشگاه خوارزمی استان البرز قدردانی کرد و گفت: این رفتار دولت را امید بخش و نشاط انگیز دانست و آن را نشانگر رویکرد و اهتمام جدی دولت سیزدهم به جایگاه دانشگاه‌ها و دانشجویان در فرآیند تحولات رو به رشد کشور ارزیابی کرد.
دکتر داداشپور از دانشگاهیان و دانشجویان به عنوان موتور محرک فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یاد کرد و اظهار داشت: توجه دولت ها به این نهاد بزرگ علمی کشور، عامل رشد و توسعه و خودکفایی خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، وی در ادامه افزود: توانمندی‌ها و پتانسیل‌های لازم در مراکز آموزش عالی کشور برای ارائه راهکار رفع چالش‌های جامعه وجود دارد و تعامل و نگاه مثبت دولت در این چند ماه اخیر به توانمندی‌های نخبگان داخلی، نوید بخش پویایی و شکوفایی بیش از پیش جوانان دانشگاهی در عرصه های مختلف خواهد شد.
رئیس سازمان امور دانشجویان در پایان ضمن ابراز قدردانی مجدد از حضور سرزده و بدون تشریفات رئیس جمهوری از خوابگاه دانشجویی، ابراز امیدواری کرد از این پس شاهد این قبیل برنامه ها از سوی دولت در تعامل و ارتباط بیشتر یا دانشجویان و دانشگاهیان باشیم.
انتهای پیام 

source