بزرگترین زمینلرزه هفته گذشته در فین استان هرمزگان با بزرگای ۴ رخ داد و جزیره خارک نیز زلزله‌ای به بزرگای۳.۳ را تجربه کرد.
به گزارش ایسنا، در هفته گذشته فین استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۴ لرزید و  جزیره خارک استان بوشهر زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳  را تجربه کرد.
ملایر استان همدان نیز با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۴ لرزید. جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:
شنبه ۲۰ فروردین
در ترک آذربایجان شرقی زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۶ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۱۴ کیلومتری ترک و ۲۹ کیلومتری میانه استان آذربایجان شرقی و ۲۶ کیلومتری فیروزآباد استان اردبیل بوده است.
در یاسوج استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۵، در پل سفید استان مازندران زلزله ۲.۷، در گمیش تپه استان گلستان زلزله ۲.۸، در ماکوی استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۵، در تایباد استان خراسان رضوی زلزله ۲.۶ و در سفیددشت استان اصفهان زلزله ۲.۸ رخ داد.
بندر خمیر استان هرمزگان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۲۴ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۱ کیلومتری بندر خمیر، ۳۱ کیلومتری لافت و ۴۱ کیلومتری رویدر این استان گزارش شد.
یکشنبه ۲۱ فروردین
در شوئیسه استان کردستان زلزله ۲.۹، در کلاته خیج استان سمنان زلزله ۲.۷ و در خشت استان فارس زلزله ۲.۸ به ثبت رسید.
دوشنبه ۲۲ فروردین
در فیروز آباد استان فارس زلزله ۲.۷ و در بروجرد استان لرستان زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.
جزیره خارک استان بوشهر زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۶ کیلومتری را تجربه کرد که کانون آن در ۱۱ کیلومتری جزیره خارک، ۵۰ کیلومتری بندر گناوه و ۵۱ کیلومتری بندر ریگ این استان بوده است.
کوخرد استان هرمزگان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ لرزید. این رخداد لرزه‌ای در عمق ۱۱ کیلومتری زمین و در ۲۷ کیلومتری کوخرد، ۴۱ کیلومتری جناح و ۴۳ کیلومتری کنگ این استان بوده است.
 در ملایر استان همدان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۵ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۶ کیلومتری ملایر، ۹ کیلومتری سامن و ۲۳ کیلومتری جوکار این استان بوده است.
دوشنبه ۲۳ فروردین
در بوشکان استان بوشهر زلزله ۲.۸، در نصرت آباد استان سیستان و بلوچستان زلزله ۲.۸، در خشت استان فارس زلزله ۲.۹، در بندرخمیر استان هرمزگان زلزله ۲.۹، در سامن استان همدان زلزله ۲.۵، در محمله استان فارس زلزله ۲.۹، در لیکک استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۸ و در دهرم استان فارس زلزله ۲.۵ رخ داد.
در جایزان استان خوزستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۱۳ کیلومتری زمین رخ داد و کانون آن در ۱۰ کیلومتری جایزان و ۲۶ کیلومتری آغاجاری استان خوزستان و ۱۳ کیلومتری لیکک استان کهگیلویه وبویر احمد بوده است.
چهارشنبه ۲۴ فروردین
در اسیر استان فارس زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۶ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۱۶ کیلومتری اسیر، ۲۲ کیلومتری گله دار و ۲۷ کیلومتری محمله این استان گزارش شد.
عشق آباد استان خراسان جنوبی زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در ۵۹ کیلومتری عشق آباد، ۱۱۵ کیلومتری طبس و ۱۲۵ کیلومتری بشرویه این استان گزارش شد.
در آران و بیدگل استان اصفهان زلزله ۲.۵ و در مسجدسلیمان استان خوزستان زلزله ۲.۷، رخ داد.
پنج‌شنبه ۲۵ فروردین
در مسجدسلیمان استان خوزستان زلزله ۲.۷، در شهداد استان کرمان زلزله ۲.۸، در گتوند استان خوزستان زلزله ۲.۶ و در هجدک استان کرمان زلزله ۲.۸ به ثبت رسید.
قصرشیرین استان کرمانشاه با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۲ کیلومتری قصر شیرین، ۳۲ کیلومتری سرپل ذهاب و ۳۴ کیلومتری ازگله این استان بوده است.
لالی استان خوزستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد که کانون آن در ۱۱ کیلومتری لالی، ۲۰ کیلومتری سالند و ۲۲ کیلومتری گتوند این استان گزارش شد. زلزله ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.
مزایجان استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۹ کیلومتری زمین را تجربه کرد مه کانون آن در ۲۰ کیلومتری مزایجان، ۳۴ کیلومتری لار و ۴۹ کیلومتری گراش این استان بوده است.
فین استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۴ در عمق ۱۸ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۳ کیلومتری فین، ۴۵ کیلومتری قلعه قاضی و ۴۷ کیلومتری فارغان این استان بوده است.
جمعه ۲۶ فروردین
در مزایجان استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۵ کیلومتری رخ داد که کانون آن در ۲۸ کیلومتری مزایجان، ۴۱ کیلومتری لار و ۵۸ کیلومتری گراش بوده است.
گمیش تپه استان گلستان نیز با زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۲۰ کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در ۳۷ کیلومتری گمیش تپه، ۵۰ کیلومتری سیمین شهر و ۵۵ کیلومتری بندر ترکمن این استان گزارش شد.
در درح استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۶، در دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۵ و در راور استان کرمان زلزله ۲.۸ به ثبت رسید.
انتهای پیام

source