بر اساس برآوردهای جهانی هیچ کشوری آمادگی کامل برای مواجهه با اپیدمی‌ها را ندارد و در این شاخص ایران در میان ۱۹۵ کشور رتبه ۹۰ را کسب کرده، ضمن آنکه در شاخص "پاسخ سریع" ایران در میان ۱۹۵ کشور، با کسب امتیاز ۳۶.۴، رتبه ۹۴ را دارد.
امیرعباس محمدی کوشکی، سرپرست تیم اختراعات ایران در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به انتشار آخرین گزارش درباره شاخص امنیت جهانی بهداشت ۲۰۲۱، گفت: این گزارش یکی از مهمترین گزارش‌های جهانی در شاخص امنیت بهداشت جهانی است که توسط متخصصان، دانشگاه‌ها و سازمان‌ها و مجموعه بررسی و تحقیقات شاخص امنیت بهداشت جهانی GHS و با همکاری سازمان ملیا و بیل گیتس و متخصصان سازمان بهداشت جهانی و همچنین با همکاری کمیسیون‌های ملی کشورها در بهداشت و همه‌گیری چه به صورت شخصی و دولتی بررسی و آماده شده است.
شاخص GHS ۲۰۲۱ ظرفیت‌های ۱۹۵ کشور را برای آماده شدن اپیدمی‌ها و همه‌گیری‌ها اندازه گیری می‌کند و ارزیابی‌های اخیر نشان می‌دهد همه کشورها به طور خطرناکی برای تهدیدهای همه‌گیر و همه‌گیری آینده، از جمله تهدیدهایی که بالقوه ویرانگرتر از کووید-۱۹ هستند، آماده نیستند.
وی اظهار کرد: در این مطالعات یافته‌ها و رتبه بندی کشورها در خصوص این همه‌گیری‌ها و اپیدمی‌ها در ۱۹۵ کشور مورد بررسی قرار گرفت و رتبه‌بندی آنها در ۶ دسته بررسی شد و طبق داده‌ها هیچ کشوری به طور کامل برای تهدیدهای همه‌گیر یا همه‌گیر آینده آماده نیست.
محمدی کوشکی تاکید کرد: کشورمان ایران در میان ۱۹۵ کشور رتبه ۹۰ را با امتیاز ۳۶.۵ از ۱۰۰ را کسب کرده است.
سرپرست تیم اختراعات ایران با تاکید بر اینکه ایران در این رتبه‌بندی، در جایگاه نودم و با امتیاز ۳۶.۵ بوده است، ادامه داد: در این فهرست سومالی رتبه ۱۹۵ با امتیاز ۱۶ است و به طور کلی اولین کشور این نمودار امریکا و آخرین آن کشور سومالی قرار دارند.
محمدی کوشکی اضافه کرد: در این گزارش داده و تحقیقات بر اساس ۶ دسته‌بندی وجود دارد که به این شرح است:
وی اضافه کرد: رتبه ایران در این شاخص‌ها به این شرح است:
در شاخص “پیشگیری و جلوگیری” ایران با کسب ۴۲.۹ جایگاه ۴۶ را دارد و در میانگین جهانی در این دسته امتیاز ۲۸.۴ از ۱۰۰ را دریافت کرده است.
ایران در دسته‌بندی جلوگیری کردن در قسمت مقاومت ضد میکروبی (AMR) از ۱۰۰ امتیاز ۵۸.۳ را دریافت کرده است.
در شاخص “تشخیص و گزارش‌نویسی” ایران رتبه ۱۰۲ را در این دسته با امتیاز ۲۸.۹ کسب کرده و در میانگین جهانی امتیاز ۳۲.۶ را کسب کرده است.
در شاخص “پاسخ سریع”، ایران در میان ۱۹۵ کشور، با کسب امتیاز ۳۶.۴، رتبه ۹۴ را دارد و در میانگین جهانی ۲۰۲۱،  ۳۷.۶ را از ۱۰۰ امتیاز به دست آورده است.
در شاخص “سیستم‌های سلامت” نیز کشورمان امتیاز ۳۹.۴ را کسب کرد و در میانگین جهانی با امتیاز ۳۱.۵ رتبه ۷۰ را در میان کشورها دارد.
در شاخص “تعهدات برای بهبود ظرفیت مالی و هنجارهای جهانی” در دسته پنجم با تحقیقات انجام شده و داده‌ها، ایران رتبه ۱۸۵ را با امتیاز میانگین جهانی ۴۷.۸ و امتیاز کلی ۲۷.۱ را کسب کرده است.
شاخص “محیط پرخطر و محیط ریسک” آخرین دسته بندی این گزارش جهانی است که کشورمان ایران امتیاز ۴۴.۴ و میانگین جهانی ۵۵.۸ امتیاز را دریافت کرده است و در رتبه ۱۵۱ قرار دارد.
علاوه بر این‌ها، ایران در بیماری قابل انتقال بین انسان و حیوان امتیاز ۲۵، در امنیت زیستی امتیاز ۲۴، در ایمنی زیستی امتیاز ۵۰ و در ایمن‌سازی امتیاز ۱۰۰ را کسب کرده است. اما متاسفانه در پژوهش و فرهنگ با کاربرد دوگانه علمِ مسئول، امتیاز صفر را از ۱۰۰ دریافت کرده است.
محمدی کوشکی خاطر نشان کرد: در این گزارش جهانی، یافته‌ها نشان می‌دهد که اگرچه بسیاری از کشورها توانستند به سرعت ظرفیت‌های مقابله با کووید-۱۹ را توسعه دهند، اما همه کشورها به طور خطرناکی برای رویارویی با تهدیدات همه‌گیری و همه‌گیری آینده آماده نیستند. با این حال، یک فرصت عالی برای دوام بیشتر ظرفیت‌های جدید جهت دستیابی به دستاوردهای بلندمدت در آمادگی وجود دارد.
وی با بیان اینکه بیشتر کشورها از جمله کشورهایی با درآمد بالا، سرمایه‌گذاری مالی اختصاصی به‌منظور تقویت آمادگی برای همه گیری یا بیماری همه گیر انجام نداده‌اند، یادآور شد: اکثر کشورها در حفظ یک سیستم بهداشتی قوی، توانا و در دسترس برای تشخیص و پاسخ به شیوع بیماری، پیشرفتی اندک داشته و یا بدون پیشرفت بوده‌اند.
سرپرست تیم اختراعات ایران خاطر نشان کرد: توصیه‌های مهم این گزارش به این شرح است: 
کشورها باید بودجه امنیت سلامت را در بودجه ملی تخصیص دهند و ارزیابی‌هایی را با استفاده از شاخص GHS ۲۰۲۱ انجام دهند تا یک برنامه ملی برای شناسایی خطرات خود و پر کردن شکاف‌ها ایجاد کنند.
سازمان‌های بین‌المللی باید از شاخص GHS برای شناسایی کشورهایی که بیشتر به حمایت نیاز دارند، استفاده کنند.
بخش خصوصی باید از شاخص GHS برای جستجوی فرصت‌هایی که برای مشارکت با دولت‌ها هستند، استفاده کند.
خیریه‌ها و سرمایه‌گذاران باید مکانیسم‌های تامین مالی جدیدی را توسعه دهند و از شاخص GHS برای اولویت‌بندی منابع استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، امیرعباس محمدی کوشکی در نشست‌های آنلاین همه‌گیری کووید- ۱۹ در سازمان بهداشت جهانی برای ارائه تحقیقات و گزارش به نمایندگی از کشورمان حضور داشته است. وی همچنین در پلتفرم جهانی کووید- ۱۹ که توسط مرکز نوآوری و انجمن نوآوری سازمان ملل متحد و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های پژوهشی و نوآوری و علمی و تحقیقاتی جهانی برگزار شد، حضور داشته است.
در تهیه این گزارش جهانی، تیم اختراعات ایران و کمیسیون تحقیقاتی بین‌المللی همکاری داشته‌اند.
رتبه ۹۰ ایران در شاخص "مواجهه با اپیدمی" در میان ۱۹۵ کشور/کسب جایگاه ۴۶ در "پیشگیری و جلوگیری"
انتهای پیام 

source