جلسه حمیدرضا طیبی، رئیس جهاددانشگاهی با اعضای کمیسیون مجلس، دوشنبه ۲۹ فروردین در ساختمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
                      

source