با امضای تفاهم‌نامه‌ای مرکز نوآوری تخصصی در حوزه پتروشیمی راه‌اندازی می‌شود.
به گزارش ایسنا، با حضور نمایندگان شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)، شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی و یکی از شرکت‌های بخش خصوصی و شتاب‌دهنده آبان، تفاهم‌نامه‌ای برای راه‌اندازی مرکز نوآوری تخصصی تاپیکو امضا شد.
مرکز نوآوری تخصصی تاپیکو در حوزه‌های مرتبط با هلدینگ تاپیکو به منظور ایجاد بستر نوآوری، توسعه فناوری و دانش‌بنیان‌ شدن شرکت‌های بزرگ زیر مجموعه هلدینگ تاپیکو و همچنین ایجاد بستر سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط با شرکت‌های زیر مجموعه تاسیس و راه‌اندازی می‌شود.
بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، قرار است شتاب‌دهنده آبان وظیفه مشاوره و ارائه خدمات لازم جهت تاسیس و راه‌اندازی مرکز نوآوری تخصصی تاپیکو را به عهده بگیرد.
ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تاسیس مرکز نوآوری تخصصی تاپیکو، تامین سرمایه مورد نیاز جهت توسعه فناوری‌های مرتبط با شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ تاپیکو و کمک به تجاری‌سازی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله تعهدات شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی خواهد بود.
به نقل از ستاد نانو، شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین نیز در این تفاهم‌نامه متعهد شد تا به ایجاد بستر نوآوری، توسعه فناوری و دانش‌بنیان شدن شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ کمک کرده و همچنین تعامل بین شرکت‌های دانش‌بنیان با شرکت‌های زیر مجموعه و پشتیبانی مالی از مرکز نوآوری را تسهیل کند.
این تفاهم‌نامه به مدت ۵ سال معتبر بوده و در صورت تمایل و تداوم فعالیت‌های مشترک طرفین قابل تمدید است.
انتهای پیام

source