مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران از تشکیل کمیته ای در خصوص بازنشستگی اعضای هیات علمی دانشگاه خبر داد و گفت: اعضای هیات علمی با سن ۶۵ سال تمام یا سابقه کار ۳۰ سال بدون در نظر گرفتن رتبه‌ی علمی، می توانند حائز شرایط بازنشستگی شوند.
به گزارش ایسنا، دکتر سید مسعود میرمعینی ضمن بیان این مطلب با اشاره به آیین نامه استخدامی دانشگاه مصوبه هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: بر اساس ماده ۷۸ آیین‌نامه استخدامی، اعضای هیات علمی با سن  ۶۵سال تمام یا سابقه کار ۳۰ سال بدون در نظر گرفتن رتبه‌ی علمی، می توانند حائز شرایط بازنشستگی شوند.
مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: بر مبنای این  آیین نامه در سال گذشته حدودا ۴۶ عضو هیئت علمی بازنشسته شدند که البته نیمی از این افراد در نیمه اول سال و نیمی دیگر در  در نیمه‌ی دوم سال بازنشسته شدند.
وی ادامه داد: همچنین در سال ۹۹، تعداد ۳۷ عضو هیئت علمی؛ سال ۹۸، تعداد ۳۰ عضو و سال ۹۷ نیز ۵۱ عضو هیئت علمی به درجه بازنشستگی نائل آمدند.
دکتر میر معینی با اشاره به سوالات مطرح شده پیرامون بازنشستگی اعضای هیئت علمی در سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: به دستور رئیس دانشگاه یک فرآیند تصمیم گیری در ارتباط با بحث بازنشستگی تهیه و تنظیم شد و در هیئت رئیسه مطرح و به تصویب رسید.
مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بر اساس این فرایند بر مبنای همان ماده‌ی ۷۸ آیین‌نامه استخدامی، کمیته‌ای تشکیل شد که متشکل از معاونان توسعه، آموزش، پژوهش ، رئیس دانشکده مربوطه و معاونت درمان (خصوص اعضای هیئت علمی بالینی ) و مدیریت نیروی انسانی است. این کمیته دو بار در سال در خرداد ماه و آذر ماه تشکیل جلسه خواهد داشت و اعضای هیئت علمی حائز شرایط بازنشستگی در این کمیته بررسی می شوند.
وی افزود: تصمیم اولیه‌ای که در این کمیته گرفته می شود در جلسه‌ی نهایی در حضور رئیس دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت نتیجه این کمیته به مدیریت منابع انسانی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر میرمعینی خاطرنشان کرد: قطع به یقین استادانی که  ابلاغ بازنشستگی آنها صادر شود به اطلاعشان خواهد رسید و دانشکده ها نیز باید به منظور برنامه ریزی آموزشی ترم های آتی از بازنشستگی اعضای هیئت علمی باخبر باشند.
مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی  خاطرنشان کرد: اعضای هیئت علمی اگر درارتباط با بحث آیین‌نامه استخدامی، سوالی دارند می توانند به اداره  امور هیئت علمی مدیریت منابع انسانی مراجعه و اخبار را مستقیما دریافت کنند  تا مشکلی در روال کار ایجاد نشود.
انتهای پیام

source