محققان یک سیستم هوش مصنوعی ابداع کرده اند که احتمال مرگ افراد در نتیجه ایست قلبی را پیش بینی می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، آریتمی های قلبی یکی از مرگبارترین شرایط بهداشتی است که پیش بینی و در نتیجه جلوگیری از آن کار بسیار سختی است.
در همین راستا تحقیقی در نشریه «نیچر کاردیوواسکولار ریسرچ» منتشر شده که نشان می دهد یک سیستم هوش مصنوعی براساس تصاویر قلب بیماران و همچنین پیش زمینه آنها توسعه یافته تا زمان احتمالی مرگ براساس ایست قلبی را پیش بینی کند.
طبق گزارش ها سیستم هوش مصنوعی مذکور در ردیابی الگوهایی در MRIقلب کارآمدتر از پزشکان است که با چشم غیر مسلح نمی توان آن را بررسی کرد.
ناتالیا ترایانووا محقق ارشد این پژوهش می گوید: آریتمی قلبی دلیل ۲۰ درصد از مرگ های روی داده در سراسر جهان است. حال آنکه انسان دانش اندکی درباره دلیل وقوع آن یا مشخص کردن افرادی که در معرض این خطر هستند، دارد.
ترایانووا و همکارانش از تصاویر قلبی استفاده کردند که کنتراست آنها ارتقا یافته بود تا اطلاعاتی را نشان دهد که معمولاً از چشم انسان پنهان است. محققان با استفاده از این روش توانستند گسترش اسکار را در صدها بیمار واقعی بیمارستان جانز هاپکینز ببینند. این روش اطلاعات مهمی در مورد الگوهای اسکار در اختیار پزشکان قرار داد که تا پیش از این قابل دسترسی نبود.
دان پاپسکو محقق نخست این پژوهش می گوید: اسکار به شیوه های مختلف گسترش می یابد و نشان دهنده احتمال زنده ماندن بیمار است. این اطلاعات در اسکار مخفی شده است.
پیش‌بینی الگوریتم‌ها در آزمایش‌هایی با گروه بیماران مستقل در ۶۰ مرکز بهداشتی در سراسر آمریکا تأیید شد. محققان اکنون در حال توسعه سیستم های دیگری برای تشخیص بیماری های بیشتر هستند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source