ایسنا/لرستان معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شاخص‌های نظام آزمایشگاهی ارتقاء پیدا کند.
دکتر پیمان صالحی در همایش ملی مجازی بزرگداشت زادروز حکیم اسماعیل جرجانی و روز ملی آزمایشگاه که به میزبانی دانشگاه لرستان برگزار شد در سخنانی اهمیت فعالیت‌های آزمایشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی محصولات را توضیح داد.
وی تصریح کرد: باید بتوانیم تناسب‌ بین تحقیقات بنیادی با موضوعات و مسائل کاربردی و تجاری‌سازی را فراهم کنیم.
این مسئول افزود: باید آزمایش‌ها و پژوهش‌ها از نوع کاربردی باشند و متناسب با رعایت نظام استاندارد، به مرحله‌ی تولید محصول و تجاری‌سازی برسند.
وی خواستار این شد که تجهیزات آزمایشگاه‌های کشور، همواره از نوع تجهیزات به‌روز و جدید باشند تا بتوان آزمایش‌های اثرگذار و کاربردی بیشتری را انجام داد.
صالحی گفت: در این زمینه، ضرورت دارد برنامه‌ی آمایش ویژه‌ی خرید تجهیزات آزمایشگاهی کشور تهیه و عملیاتی شود.
معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، تصریح کرد: بایستی شاخص‌های نظام آزمایشگاهی ارتقاء پیدا کند.
همچنین، وی از اهمیت نیروی انسانی کارآمد در نظام آزمایشگاهی، سخن گفت.
انتهای پیام

source