ثبت نام برای شرکت در رشته‌های دارای پذیرش مقطع دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از روز گذشته آغاز شده و به مدت ۲۰ روز ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، دانشگاه تهران تاکید کرد؛ در اجرای سیاست‌های هدایت و حمایت از دانشجویان برتر و به منظور فراهم نمودن زمینه جذب آنان برای ورود به دوره دکتری به استناد آئین نامه شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مصوبات داخلی شورای آموزشی دانشگاه؛ از بین دانش آموختگان و دانشجویان نیم سال آخر مقطع کارشناسی ارشد، با رعایت کامل شرایط اعلام شده برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در رشته‌های دارای پذیرش مقطع دکتری از طریق آزمون نیمه متمرکز به صورت مازاد بر ظرفیت روزانه دانشجو می‌پذیرد.
متقاضیان فوق در صورت احراز شرایط تا ۲۰ اردیبهشت می‌توانند نسبت به ثبت نام و بارگذاری اطلاعات در سامانه جامع آموزشی دانشگاه تهران به آدرس ems۱.ut.ac.ir ثبت نام کنند.
بر این اساس رشته تحصیلی مورد تقاضا برای دوره دکتری بدون آزمون باید با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد متقاضی مرتبط باشد و داوطلبان فقط در یک رشته گرایش از یک مجموعه امتحانی می‌توانند ثبت نام نمایند و در مصاحبه شرکت داشته باشند.
همچنین تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده در فراخوان فوق بر اساس آئین‌نامه پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری، مجاز نیست و مدارک متقاضیانی که در مهلت مقرر اقدام به ثبت‌نام اینترنتی نکرده باشند، به هیچ وجه بررسی نخواهد شد.
دارا بودن مدرک کارشناسی پیوسته باحداقل معدل۱۶در رشته های فنی مهندسی، علوم پایه و کشاورزی ودامپزشکی و حداقل معدل۱۷برای رشته های علوم انسانی، علوماجتماعی و رفتاری، هنر وسایر رشته ها الزامی است.
دانشجویان و دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشددوره های مجازی، نیمه حضوری یا غیرحضوری، آموزش محور، دانشگاه های غیر انتفاعی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی کاربردی، فرهنگیان، دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی، دانشگاه های غیر دولتی، شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری(Ph.D) سال تحصیلی آینده دانشگاه های خارج از ایران، حوزه های علمیه و پردیس های خود گردان دانشگاه های دولتی،مجازبه شرکت در فراخوان دانشگاه نمی باشند.
تاریخ مصاحبه ها همزمان با مصاحبه های آزموندکتری نیمه متمرکز در سال جاری خواهد بود. اطلاع رسانی به داوطلبان منحصرا از طریق پایگاه اینترنتی معاونت آموزشی دانشگاه به نشانیwww.academics.ut.ac.ir صورت می پذیرد. لذا داوطلبین جهت اطلاع از زمان و مکان برگزاری مصاحبه یا هرگونه تغییر احتمالی در اطلاعیه به سایت مذکور و وب گاه دانشکدگان یا دانشکده های ثبت نامی مراجعه نمایند.
کسب حداقل ۶۰ امتیاز از صد برای فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه داوطلبان فوق براساس جدول ارزشیابی و طبق دستورالعمل مصوب شورای آموزشی دانشگاه برای پذیرش الزامی است. متقاضیان نباید در زمان ارایه تقاضای پذیرش، دانشجوی مقطع دکتری سایر مؤسسات و دانشگاه ها باشد.
دانشجوی شاغل به تحصیل در صورت پذیرش نهایی، چنانچه تا پایان شهریور ۱۴۰۱ دانش آموخته نگردد، قبولی وی کان لم یکن خواهد شد.
انتهای پیام

source