در راستای ارتقای دانش علوم شناختی، در هر فصل، فراخوان حمایت از طرح‌های پژوهشی ترکیبی از چند پایان‌نامه برگزار می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در راستای اهداف و سیاست‌های راهبردی برای ترویج و ارتقای دانش علوم شناختی و مهاجرت نخبگان به حوزه علوم و فناوری‌های شناختی، در هر فصل از سال جاری، فراخوان حمایت از طرح‌های پژوهشی ترکیبی از چند پایان‌نامه برگزار می‌کند.
اولین فراخوان حمایت از طرح‌های پژوهشی ترکیبی، از چند پایان‌نامه در سال جاری (طرح‌های دسته ج) در خردادماه برگزار می‌شود.
هدف از اجرای طرح‌های دسته ج، مهاجرت نخبگان به حوزه شناختی و تشکیل هسته‌های تحقیقاتی در این حیطه است که از طریق تعریف مجموعه‌ای از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری برای دستیابی به یک هدف مشترک و مشخص در حوزه شناختی پیگیری می‌شود.
به منظور افزایش مشارکت محققان و پژوهشگران مراکز علمی کشور در فراخوان‌های طرح‌های ترکیبی از چند پایان‌نامه، ستاد در سال جدید، حمایت از پایان‌نامه‌های مستقل را منحصرا برای پایان‌نامه‌هایی که با هدف دستیابی به خدمات و فناوری‌های شناختی تعریف شوند، انجام می‌دهد. به‌علاوه برای تشویق محققان، میزان حمایت از طرح‌های ترکیبی از پایان‌نامه‌ها در سال جدید که به صورت فصلی برگزار می‌شود، افزایش یافته است.
طرح‌های پژوهشی محققان در این فراخوان در زمینه پژوهش‌های کاربردی و بنیادی شناختی مختلف از جمله پژوهش در حوزه بالینی و علوم اعصاب شناختی، فناوری شناختی برای ارزیابی و بازتوانی شناختی، توسعه فناوری‌های شناختی مرتبط با ارتباط بین مغز و ماشین و مغز با مغز، مدل‌سازی شناختی، پژوهش‌های کاربردی و بنیادی در آموزش و پرورش شناختی، مدیریت شناختی، اقتصاد شناختی و داده‌کاوی هوشمند به توان شناختی مورد حمایت قرار می‌گیرند.
در ۱۷ مرحله از فراخوان حمایت از طرح‌های پژوهشی ستاد در سال‌های اخیر، بیش از ۳۲۰ طرح مطالعاتی و تحقیقاتی محققان، پژوهشگران و اساتید مراکز علمی و دانشگاهی در سطح کشور با هدف تولید دانش، دستیابی به خدمات و فناوری‌های شناختی از چتر حمایتی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی استفاده کرده‌اند.
از مجموع طرح‌های تحقیقاتی تحت حمایت ستاد شناختی، تاکنون ۱۵۰ طرح با برخورداری از حمایت‌های این ستاد به اتمام رسید و بیش از ۱۷۰ طرح دیگر در حال اجرا است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source