آیین انعقاد و مبادله تفاهم نامه همکاری وزارت آموزش و پرورش با جهاد دانشگاهی (مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش) و تفاهم‌نامه طرح توسعه و تحول اجتماع محور ۲۰۲۰ محله کم برخوردار کشور در راستای استقرار عدالت آموزشی – تربیتی با حضور یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش و حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی برگزار شد.
      

source