در یک مطالعه در شرایط آزمایشگاه تاثیر عصاره اسپند در از بین بردن باکتری سودوموناس آئروژینوزا بررسی شد.
به گزارش ایسنا، استفاده بی‌رویه از آنتی‌بیوتیک‌ها در صنعت غذا و پزشکی، مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده است. یکی از این مشکلات بسیار جدی، ایجاد مقاومت آنتی‌بیوتیکی در باکتری‌ها و دیگر عوامل بیماری‌زا است که نگرانی‌های جهانی را در پی داشته است.
با توجه به افزایش مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی، پژوهشگران به دنبال یافتن ترکیبات جدیدی با خاصیت ضد باکتریایی هستند. یکی از گیاهانی که در طب سنتی به عنوان ماده ضد باکتریایی شناخته می‌شود، گیاه اسپند است. 
باکتری «سودوموناس آئروژینوزا» یک باکتری بیماری‌زای فرصت‌طلب است که می‌تواند در بیماران دارای نقص سیستم ایمنی، عفونت‌های حاد و مزمن ایجاد کند. در برخی سویه‌های این باکتری مقاومت آنتی‌بیوتیک مشاهده شده و نسبت به درمان مقاوم هستند.
بر همین اساس پژوهشگران با انجام یک مطالعه آزمایشگاهی تاثیر عصاره گیاه اسپند را بر روی سویه‌های بالینی باکتری سودوموناس آئروژینوزا بررسی کردند. 
پژوهشگران برای انجام این مطالعه ۳۰ نمونه بالینی ادراری باکتری سودوموناس آئروژینوزا را از بیمارستان‌های ایلام جمع‌آوری کردند و پس از شناسایی ‌آن‌ها، از نظر مقاومت آنتی‌بیوتیکی، ارزیابی شدند. همچنین تاثیر افزون عصاره اسپند به محیط کشت این باکتری‌ها، مورد بررسی قرار گرفت.
در بررسی‌های این مطالعه، مقاومت آنتی‌بیوتیکی بالایی مشاهده شد و تمام جدایه‌های باکتریایی بررسی‌شده، به آنتی‌بیوتیک «کوآموکسی کلاو» مقاوم بودند. همچنین حدود ۸۳ درصد از آن‌ها به آنتی‌بیوتیک «سفتازیدیوم»، ۹۰ درصد آن‌ها به آنتی‌بیوتیک «کانامایسین» و حدود ۳۶ درصد از آن‌ها به «توبرامایسین» مقاوم بودند.
بررسی تاثیر عصاره اسپند بر این باکتری‌ها نشان داد که این عصاره گیاهی می‌تواند به عنوان یک ماده ضدعفونی‌کننده در برابر جدایه‌های باکتری سودوموناس آئروژینوزا باشد. ولی به گفته محققان این مطالعه، تحقیقات جامع بیشتری برای تایید یافته‌های این مطالعه نیاز است.
در انجام این تحقیق مهسا جلیلی از دانشگاه علوم پزشکی همدان به همراه ایرج پاکزاد، سبحان غفوریان، بهزاد بدخش؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ایلام، با یکدیگر مشارکت داشتند.
یافته‌های این مطالعه به صورت مقاله علمی با عنوان «تاثیر عصاره اسپند بر باکتری‌های مقاوم سودوموناس آئرو جینوزا در شرایط آزمایشگاهی» در نشریه Clinical Laboratory  منتشر شده است.
انتهای پیام
بیچاره باکتری از دود اسپند نفس کم میاره مثل آدم ها !

source