معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت گفت: ساخت و تجهیز خوابگاه های متاهلی را با جدیت دنبال می کنیم.
به گزارش ایسنا، دکتر عباس شیراوژن که به قم سفر کرده است، در بازدید از خوابگاه های متاهلی در دست احداث دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه احداث این خوابگاه ها از اولویت های این وزارتخانه در حوزه دانشجویی و فرهنگی است گفت: در راستای تاکید رهبر معظم انقلاب در تشویق به سنت حسنه ازدواج و موضوع فرزندآوری و همچنین اجرای قانون جوانی جمعیت، موضوع ایجاد این خوابگاهها در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش وبدا، در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی قم ساخت و تجهیز  ۲۴ واحد خوابگاه دانشجویی متاهلی را در دست احداث دارد تا در سال تحصیلی آینده در اختیار دانشجویان قرار دهد.
انتهای پیام

source