رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: داوطلبان‌ آزمون دستیاری پزشکی سال ۱۴۰۱ حق انتخاب ۲۵ رشته و ۱۰۰ رشته محل را دارند.
به گزارش ایسنا، دکتر محمد نوروز شمسی‌؛ رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص انتخاب رشته های تخصصی آزمون دستیاری سال ۱۴۰۱ اعلام کرد:  محدودیت انتخاب رشته در سال جاری برداشته شده است و داوطلبان می توانند تا ۲۵ رشته و ۱۰۰ رشته محل را انتخاب کنند.
دکتر شمسی با اشاره به برگزاری آزمون دستیاری تخصصی در ۲۲ اردیبهشت سال جاری، افزود: ظرفیت پذیرش دوره ۴۹ آزمون دستیاری حدود ۴ هزار و ۳۱۲ نفر در نظر گرفته شده است. 
رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی تصریح کرد: بر اساس شیوه نمره دهی، کسب امتیاز حد نصاب و اعلام رتبه، کارنامه شرکت کنندگان صادر شده است. بعد از صدور کارنامه ها، داوطلبان حق انتخاب رشته داشتند و از ۸ لغایت ۱۰ مردادماه هم فرصت ویراش انتخاب تمدید شد. 
به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت(وبدا)، دکتر شمسی اظهار کرد: نتایج آزمون دستیاری تا نیمه اول شهریور ماه اعلام می شود.
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی در پایان خاطرنشان کرد: شروع دوره پذیرفته شدگان آزمون دستیاری از مهر ماه ۱۴۰۱ است.
انتهای پیام

source