انسیه خزعلی، معاون امور زنان رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت روز دانشجو که با عنوان «صریح و شفاف برای آینده دختران ایران»، در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، با پرسش‌های متعدد دانشجویان مواجه شد. او در این جلسه پرسش و پاسخ ادعای CNN مبنی بر تجاوز به زنان زندانی را رد کرد. او در عین حال برخی از مطالبات دانشجویان را به حق دانست و گفت که اعتراض حق دانشجویان است.
تصویربردار: امیرحسین شهسواری

source