ناسا پیش‌بینی کرده «ایستگاه فضایی بین‌المللی تا سال ۲۰۳۰ به فعالیت خود ادامه می‌دهد و در زمانِ بازنشستگیِ آن، ایستگاه در اوایل سال ۲۰۳۱ در اقیانوس آرام سقوط می‌کند؛ اما مشخص نیست که این ایستگاه بتواند تا زمان اعلام شده، به فعالیت خود ادامه دهد، یا زودتر از موعد، کار آن پایان می‌یابد. یکی از مهم‌ترین اهدافِ ساخت این ایستگاه فضایی در کنار دستاوردهای علمیِ آن، بهبود روابط میان کشورها بوده، در این شرایط که تنش‌ها و مناقشات ژئوپولیتیک میان ابر قدرت‌ها، به فضا هم سرایت کرده است.
مترجم: محمدرضا قاسمی / تدوینگر: امید ابراهیمی / گوینده: سمیه ایمانیان

source