آقامیری معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان مقررات کشور گفت: در پی اقدام اشتباه فنی یکی از اپراتورها ؛ این پیامک ارسال شده است و هیچگونه بدافزار و هک شدن شبکه تلفن همراه کشور در کار نیست.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source