رئیس دانشگاه علامه طباطبائی از راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری از ابتدای سال آینده در این دانشگاه خبر داد و گفت: این صندوق می‌تواند نقش شتاب‌دهنده را اجرا کند و به واحدهای فناور کمک کند تا ایده خلاقانه خود را به نتیجه برسانند.
به گزارش ایسنا، دکتر عبدالله معتمدی در آیین افتتاح مرکز نوآوری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، گفت: یکی از دغدغه‌های جدی ما از ابتدا در دانشگاه علامه طباطبائی، این بود که اثربخشی علوم انسانی را بتوانم در جامعه نشان دهیم. یکی از کارهایی که می‌تواند به این امر کمک کند، راه‌اندازی مراکز نوآوری و رشد است تا دانش‌آموختگان و دانشجویان بتوانند با راهنمایی و همفکری استادان، ایده‌های نوآورانه و خلاقانه خود را مطرح کنند. دانشگاه نیز وظیفه دارد برای تحقق این ایده‌ها در مراحل مختلف، حمایت‌های همه جانبه کند.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که این تجربه در دنیا موفق بوده است و الان هم تا حدی در دانشگاه ما این کار به خوبی پیش رفته است. البته ما هنوز نیاز داریم که بتوانیم از لحاظ محتوایی و کیفی این موضوع را به خوبی هدایت کنیم تا دانش‌آموختگان و دانشجویان ما به خوبی از این فرصت استفاده کنند.
رئیس دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: دانش‌آموختگان و دانشجویان باید بتوانند دانشی که آموخته‌اند را به شکل خدمات به جامعه ارائه دهند. گام نخست این کار، راه‌اندازی مراکز نوآوری وکارآفرینی است. ما باید از این فرصت استفاده کنیم تا بتوانیم زمینه اشتغال دانش‌آموختگان را فراهم کنیم تا آموزش معنادارتر شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، وی با اعلام اینکه صندوق پژوهش و فناوری از ابتدای سال آینده راه‌اندازی می‌شود، افزود: این صندوق می‌تواند نقش شتاب‌دهنده را اجرا کند و به واحدهای فناور کمک کند تا ایده خلاقانه خود را به نتیجه برسانند. امیدوارم همه از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.
انتهای پیام

source