دکتر ابوالفضل باقری‌فرد، معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با صدور حکمی، دکتر رضا یزدانی را به عنوان دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی منصوب کرد.
به گزارش ایسنا، در حکم انتصاب دکتر رضا یزدانی آمده است: 
«تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور یکی از مهمترین وظایف معاونت آموزشی محسوب می‌شود.
نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی منصوب می‌شوید تا با همکاری کلیه اساتید، صاحبنظران و دست اندرکاران حوزه آموزش علوم پزشکی و همچنین با هماهنگی کامل با حوزه معاونت آموزشی وزارت متبوع در جهت تحقق اهداف زیر بکوشید:
تلاش در جهت ارتقای سلامت دهان و دندان و پاسخگویی به نیازهای جامعه از طریق بازنگری در برنامه‌های درسی و آموزش‌های رایج دانشکده‌های دندانپزشکی در تمامی مقاطع
کوشش مستمر در جلب همکاری‌های بین بخشی در وزارت متبوع به منظور تامین هدف فوق
جلب همکاری‌های مؤثر اعضای محترم بوردهای تخصصی و استفاده فراگیر از ظرفیت همه اعضای هیئت علمی دندانپزشکی در ارتقای کیفی آموزش
تحلیل و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز این بخش با همکاری واحدهای ذیربط و برنامه‌ریزی برای تامین نیاز کشور بخصوص در مناطق کمتر برخوردار
تقویت نقش دانشکده‌های دندانپزشکی در ارائه خدمات به جامعه
برنامه‌ریزی در جهت تامین هیأت علمی مورد نیاز دانشکده‌های دندانپزشکی و نظارت بر ایفای تعهدات دانش‌آموختگان رشته‌های تخصصی دندانپزشکی
ارتقاء کیفی آزمون‌ها، بروزرسانی و کارآمدسازی استانداردهای اعتباربخشی برنامه‌ای و مؤسسه‌ای
کاهش تصدی‌گری و واگذاری امور ستاد به دانشگاه‌ها و واحدهای ذیربط تا حد ممکن
توسعه همکاری‌های بین‌المللی از طریق بسترسازی برای جذب فراگیر از کشورهای خارجی، طراحی کوریکلوم‌های مشترک، شناساندن مدارک دانش‌آموختگان ایرانی در سایر کشورها
بهره‌گیری از خردجمعی و نظر گروه‌های بورد، انجمن‌های مرتبط و اعضای هیات علمی در جهت تقویت انگیزه دستیاران رشته‌های تخصصی
توجه به حوزه آموزش بهداشت دهان و دندان و پیشگیری در بین دانش‌آموزان کشور».
انتهای پیام

source